top of page

Нашите принципи

Upright - Logo JPEG.jpg

Фокусът в работата ни е преди всичко върху изграждането на дългосрочни и прозрачни взаимоотношения, основаващи се на взаимно доверие, отговорност и коректност. 

 

Указваме подкрепа на млади и вече изградени специалисти от различни индустрии, свързвайки ги с правилните работодатели и най-подходящи възможности за кариерно израстване. 

 

Нашите принципи са честност, навременна и информативна обратна връзка - какво към кандидатите, така и към работодателите, търпение, лоялност и отговорно отношение.

bottom of page